06 ਅੰਕੜਾ

6. ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਤਾਲਮੇਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟੀਸੀਡੀਡੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ

Lojistik Koordinasyon Kurulu Toplantısı TCDD’nin Katılımıyla Gerçekleşti : 6. Koordinasyon Kurulu toplantısı Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğine yapıldı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka başkanlığında toplanan [ਹੋਰ ...]

ਆਮ

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ: 12 ਫ਼ਰਵਰੀ 1851 ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਬਾਸ ਪਾਸ਼ਾ ਤਾਰੇ

Tarihte Bugün 12 Şubat 1851 Mısır Valisi Abbas Paşa, İskenderiye-Kahire Hattını yapma imtiyazını İngiltere’ye verdi. Babıâli’nin onayı alınmadan verilen bu imtiyaza basın tepki gösterdi. İnşaat sırasında halkın bedava çalıştırılmaması, demiryolu [ਹੋਰ ...]