ਟੀਸੀਡੀਡੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਨਤੀਜੇ

ਟੈਂਡਰ ਘੋਸ਼ਣਾ: ਦਯਾਰਬਾਕਰ-ਕੁਰਤਲਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੱਧਰੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਜ਼ ਵਿਖੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ

Diyarbakır-Kurtalan Hattındaki Hemzemin Geçitlerde İyileştirme Yapılması İşi T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) GENEL MÜDÜRLÜK Diyarbakır-Kurtalan Hattında 50 Adet Hemzemin Geçitte İyileştirme Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale [ਹੋਰ ...]