2 ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
34 Istanbul

2. ਆਵਾਜਾਈ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

Yalova Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen 2. Ulaşım Günleri Çalıştayı, sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Yalova Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği bölümünün himayelerinde Ulaştırma Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen 2. Ulaşım Günleri [ਹੋਰ ...]