ਰਿਆਇਤੀ/ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਪਾਦਕ-ਇਨ-ਚੀਫ਼

  • Özenray Railway Ltd. Sti.Levent Özen / ਸੰਪਰਕ[ਤੇ]rayhaber.com

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ 

  • ਸ਼ਿਕਾਰ. Gökce Ayber Mercan – av.gokceaybermercan[at]gmail.com

ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ

  • Necdet Ozen - ozennecdet[at]hotmail.com

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

  • ਸੰਪਰਕ[ਤੇ]rayhaber.com

ਹੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 

  • WordPress.com
    60 29ਵਾਂ ਸੇਂਟ #343, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, CA 94110, ਅਮਰੀਕਾ

ਡਿਜ਼ਾਇਨ

  • OzenRay ਰੇਲਵੇ ਲਿਮਿਟੇਡ Sti

SEO