ਰੇਲਵੇ

ਕੋਨਯਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ

Konya Büyükşehir Belediyesi, yüksekliği yasal sınırların üzerinde olan TIR ve kamyon gibi yüksek tonajlı araçların trafiği ve yaya üst geçitlerini tehlikeye atmasının önüne geçmek amacıyla Elektronik Gabari (Yükseklik) Denetleme Sistemi’ni [ਹੋਰ ...]

07 ਅੰਟਲਾ

ਅੰਤਲਯਾ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin halkın huzurlu ve konforlu bir toplu ulaşımdan istifadesi için akademisyen ve uzmanlardan oluşan Ulaşım Master Planı ekibine yaptırdığı çalışmada, yeni hatlar eklemek ve sefer sayılarını artırmak suretiyle [ਹੋਰ ...]