ਟੈਂਡਰ ਦਾਖਲਾ

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੋਟਿਸ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

Güvenlik Bariyerleri Satın Alınacaktır T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 5. BÖLGE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ 5BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN 7 ADET KORUMASIZ HEMZEMİN GEÇİDİN KORUMALI HALE GETİRİLMESİ (BARİYER SÜRÜCÜSÜ, IŞIKLI-SESLİ HEMZEMİN [ਹੋਰ ...]

ਟੈਂਡਰ ਦਾਖਲਾ

ਟੈਂਡਰ ਘੋਸ਼ਣਾ: ਅੰਕਰਰਾ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀਲ ਲਿਬਰੀਸੀਸ਼ਨ ਰੌਡ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚ ਚੈਂਜਰ

Ankara Metrosu İşletmesi Trenlerine Ait Tren Tekerleği Yağlama Çubuğu ve Sürtünme Değiştiricisi Satın Alınacaktır EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara Metrosu İşletmesi Trenlerine Ait Tren Tekerleği Yağlama Çubuğu [ਹੋਰ ...]

ਟੈਂਡਰ ਦਾਖਲਾ

ਟੈਂਡਰ ਘੋਸ਼ਣਾ: ਕੰਕਰੀਟ ਟ੍ਰਾਵਰਸ ਸੂਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

Beton Travers Donatı Gerdirme Makinesi Satın Alınacaktır T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) SİVAS BETON TRAVERS FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ BETON TRAVERS DONATI GERDİRME MAKİNASI VE MONTAJI alımı 4734 sayılı Kamu İhale [ਹੋਰ ...]

ਟੈਂਡਰ ਦਾਖਲਾ
ਟੈਂਡਰ ਦਾਖਲਾ

ਟੈਂਡਰ ਘੋਸ਼ਣਾ: ਓਰਟਕਲਰ-ਡੈਨੀਜਲੀ ਲਾਈਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਚੀ 'ਤੇ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੈਸਿਸਰ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ

TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Ortaklar-Denizli Hat Kesimindeki İstasyonlarda Bulunan Makaslara Monte Edilecek Makas Motorlarının Temini ve Montajı İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş sahibi idareye [ਹੋਰ ...]

ਟੈਂਡਰ ਦਾਖਲਾ

ਟੈਂਡਰ ਘੋਸ਼ਣਾ: ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਰਿਲੇਸ ਦੀ ਬਦਲੀ

TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Telsiz Haberleşmesi İçin Kullanılan Rölelerin Sayısala Dönüştürülmesi İşi İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler 1.1. İş sahibi [ਹੋਰ ...]