ਅਸੀਂ lightingਟਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
34 Istanbul

ਅਸੀਂ Lightਟਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

AGİD, IstanbulLight ve Tohum Otizm Vakfı sosyal sorumluluk işbirliği ile,başta aydınlatma olmak üzere elektrikli ve elektronik atıklar geri dönüşüme sokularak hem çevre ve insan sağlığını koruyacak hem de otizmli çocukların [ਹੋਰ ...]

ਰੋਸ਼ਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ
34 Istanbul

ਲਾਈਟਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ

Kamu ve Aydınlatma Sektörü, enerji verimliliği konusundaki fırsatları ve beklentilerini konuşmak üzere IstanbulLight Fuarı’nda bir araya geliyor. Kamunun enerji verimliliği hedefi doğrultusunda özellikle LED değişimi odaklı ve akıllı şehir projelerini [ਹੋਰ ...]

ਕਾਉਂਡਾਡਾਉਨ ਇਮਮੀਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
35 ਇਜ਼ਮਿਰ

ਕਾਜ਼ਡਾdownਨ ਜ਼ਮੀਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından 6-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı’nın hazırlık çalışmaları sürüyor. Bu sene 88. kez kapılarını açmaya hazırlanan İzmir Enternasyonal Fuarı’nda geri sayım [ਹੋਰ ...]

ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਾਇੰਟਸ, ਇਮਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੇਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਗੇ
35 ਇਜ਼ਮਿਰ

ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਾਇੰਟਸ ਜ਼ਜ਼ਮੀਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਗੇ

“Fuardayız” sloganıyla 88. kez kapılarını açmaya hazırlanan İzmir Enternasyonal Fuarı’na Asya’nın dev ülkeleri damgasını vuracak. Çin Halk Cumhuriyeti’nin “partner ülke”, Hindistan’ın ise Odak Ülkesi olduğu fuarın Onur Konuğu illeri de [ਹੋਰ ...]