ਤੁਰਕੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 49 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ

ਤੁਰਕੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
ਤੁਰਕੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ

📩 13/11/2023 11:14

ਤੁਰਕੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੌਲੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਟੀ.ਪੀ.ਏ.ਓ. ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੁੱਲ 49 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ) ਨੂੰ TPAO ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ

1. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

2. ਤੁਰਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ/ਸ਼ਾਖਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ http://www.iskur.gov.tr ਇਹ 13.11.2023 ਅਤੇ 17.11.2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਨੱਥੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।