ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਸੀਡੀਡੀ ਟੈਸੀਮੀਕਿਲਿਕ ਏ.ਸ.

ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ
ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ

ਟੀਸੀਡੀਡੀ ਟੈਸੀਮੈਕਲਿਕ ਏ.ਜੇ.ਐੱਫ. ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਾਅ ਨੰ. 2828 ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.

1) ਹੈਲਥ ਬੋਰਡ ਰਿਪੋਰਟ (ਹੈਲਥ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ)

2) 2 ਨੋਟੀਰਿਡ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਮੂਨਾ (ਜੇਕਰ ਅਸਲੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਨੂੰ ਟੀਸੀਡੀਡੀ ਟੈਸੀਮੈਕਲਿਕ ਐੱਫ. ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.

3) 2 ਨੰਬਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) (ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਈ-ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)

4) 2 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਆਈਡੀਟੀ ਕਾਰਡ ਨਮੂਨਾ (ਜੇ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਟੀਸੀਡੀਡੀ ਟੈਸੀਮੀਕਲੀਕ ਏ.ਏਸ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.

5) 2 KPDS / YDS ਨਤੀਜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੇ ਪੀਡੀਆ / ਯਨੀਐਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫੀਸ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ)

6) 2 ਨੰਬਰ ਸਰਟਿਫਿਕੇਟ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ) (ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਈ-ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)

7) ਪਤਾ ਬਿਆਨ (ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਈ-ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)

8) 6 ਟੁਕੜੀਆਂ ਫੋਟੋ (ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ 6)

9) 2 ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਈ-ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)

10) ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਰਾਲੇਖ ਰਿਸਰਚ ਫਾਰਮ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ.) ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ >>

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਸੀਡੀਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਕ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪਤਾ: ਅੰਨਾਫੋਰਟਲਰ ਮਹਲੈਸੀ, ਹੈਪੋਡਰੋਮ ਸਟ੍ਰੀਟ ਨੰਬਰ: 25 ਗਾਰ-ਏਲਟਿੰਗਾਗ / ਅੰਕਾਰਾ) ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰੀਸੋਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਪ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 2018 ਦਸੰਬਰ 11 - 2019 ਜਨਵਰੀ 3 ਮਿਤੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ.

11 ਜਨਵਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋ 2019 ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਲਵੇ ਟੈਂਡਰ ਤਹਿ

ਅਕਤੂਬਰ 01

ਖਰੀਦ ਖਰੀਦ ਨੋਟਿਸ: ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ

ਅਕਤੂਬਰ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ - 11: 00
ਵਿਵਸਥਾਪਕ: TCDD
444 8 233
ਅਕਤੂਬਰ 01
ਅਕਤੂਬਰ 02

ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ: ਹੈਨਲ-Çਟਿੰਕਯਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਅਕਤੂਬਰ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ - 11: 00
ਵਿਵਸਥਾਪਕ: TCDD
444 8 233
ਅਕਤੂਬਰ 02

ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ: ਦੁਰਕ ਬੁਕਾਕ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ

ਅਕਤੂਬਰ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ - 11: 00
ਵਿਵਸਥਾਪਕ: TCDD
444 8 233
ਅਕਤੂਬਰ 08

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੋਟਿਸ: ਇੱਕ ਸੰਤਰੀ ਬਾਕਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਅਕਤੂਬਰ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ - 11: 00
ਵਿਵਸਥਾਪਕ: TCDD
444 8 233
ਲੇਵੈਂਟ ਐਲਮਾਸਟਾ ਬਾਰੇ
RayHaber ਸੰਪਾਦਕ

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੋ

ਟਿੱਪਣੀ

ਇਹ ਸਾਈਟ ਸਪੈਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਕੀਮੈਟ ਵਰਤਦੀ ਹੈ. ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿੱਪਣੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.