06 ਅੰਕੜਾ

ਕੇਪੇਲਕਲੀ ਅਤੇ ਅਕੋਕਪ੍ਰੁ ਜੰਕਸ਼ਨ

ਅੰਕੜਾ ਮੇਅਰ ਐਸੋਕ ਡਾ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੁਸਤਫਾ ਟੁਨਾ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ, ਡਿਕਮੇਨ ਕੇਪੇਲਕਲੀ ਅਤੇ ਅਕੋਕਪਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ [ਹੋਰ ...]