ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 22 ਕਾਸਮ 1922 ਪੱਛਮੀ ਐਕਸਗ xX ਪਾਸਨਿਨ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ
ਆਮ

ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ: ਲੌਸੇਨੇ ਵਿੱਚ 22 ਨਵੰਬਰ 1922 ਈਮੇਟ ਪਾਸ਼ਾ:

ਲੁਸਾਨੇ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨਵੰਬਰ 22 1922, ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਪੱਛਮੀ Thrace ਰੇਲਵੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ Ismet ਪਾਸ਼ਾ ਅਤੇ Mustafapaşa Kuleliburgaz ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ.