ਆਮ

ਰੇਲਵੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 1 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

Demiryolu Çalışanları Platformu 1 Günlük İş Bırakma Kararı Aldı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Başkanı Yavuz Demirkol, Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Hakkında Kanun Tasarısı’nın geri çekilmesi için bir günlük [ਹੋਰ ...]

ਰੇਲਵੇ

ਡਾਇਅਰਬਕੀਰ ਸਟਰੀਟ ਟਰਾਮਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਇਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ Iller Bank ਨੂੰ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਟੀ.ਐਲ. ਲੋਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan, Diyarbakır Cadde Tramvayı Yapımı ihalesi ile ilgili yeni gelişmeler kaydedildi. Yatırımlar Dergisi’nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin yapımı için İller Bankası’na 250 milyon [ਹੋਰ ...]

ਟੈਂਡਰ ਨਤੀਜੇ

ਚਾਰ ਕੋਨੇਲ ਲਾਕ ਹਿੰਗੇ ਸਟ੍ਰਡ ਹਿੰਗੇ ਖੇਡ ਰਬੜ ਦੀ ਵੇਹ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ (TÜVASAŞ)

2013/23859 İhale nolu Dört köşe kilit Menteşe Saplama Menteşe sportu Lastik takoz alımı işi sonuçlandı.Yaklaşık Maliyeti : 130.762,00 TRY olan ihaleyi, 14.525,00 TRY teklifi ile HASAN ÜZEL kazandı. 1) İhalenin [ਹੋਰ ...]