ਆਮ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਟੀਸੀਡੀਡੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਡਾਰਕ ਸੁਰੰਗ

Demiryollarının özel sektöre devri TCDD için karanlık tünel TCDD’nin özel sektöre devrini amaçlayan yasa değişikliği TBMM Ulaştırma Komisyonunda. Alt komisyonun hazırladığı raporda demiryollarının yeniden canlandırılacağı ve rekabetçi hale getirileceği belirtildi. [ਹੋਰ ...]

ਆਮ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਏਰਦਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ TÜLOMSAŞ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਵੀਡੀਓ)

ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅਰਦੋਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੇਲੋਮਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅਰਦੋਗਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਤੁਲਸਮਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਈ ਹੈ।