ਆਮ

ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ

Demiryollarının özelleşmesi özel sektörü özendirecek Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü Çıtak: ”Sektörün özelleştirilmesi anlamına gelmeyen ancak serbest rekabet ortamı sağlayacak Serbestleşme Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle özel sektör de demiryollarında yük ve yolcu [ਹੋਰ ...]

34 Istanbul

ਅਲਬੋਰੋਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ İETT (ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ) ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ

Aalborg Üniversitesi öğrencileri İETTyi ziyaret etti Danimarka’nın üçüncü büyük şehri olan Aalborg’da bulunan Aalborg Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Bölümü’nde okuyan 8 öğrenci bitirme ödevleri için incelemelerde bulunmak üzere İETT’yi ziyaret etti. [ਹੋਰ ...]

16 ਬਰਸਾ

ਬੁਰਜ਼ਾਰ ਦਿਮਾਗ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ (ਵੀਡੀਓ)

ਬਰਸਾਰੇ ਦਿਮਾਗੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ ਬਰਸਾਰੇ ਦਿਮਾਗੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰੇ ਵਿਚ ਕੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ? ਵੈਗਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਵੇਖੋ. ਸਰੋਤ: video.bursa.bel.tr