7 ਕਜ਼ਖਸਤਾਨ

ਕਜ਼ਾਕਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਇੰਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀ.ਈ. ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ

GE Transportation; Kazakistan Demiryolu (KTZ) ve TransMashDiesel şirketleri ile 90 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre GE Kazakistanın başkenti Astana’da dizel motor üretim fabrikası kuracak. Anlaşmaya göre; şirketler aynı [ਹੋਰ ...]