ਈਸਟੀਬਨਲ ਰੇਅਲੀਸਿਸਟਮਲਰ ਨਕਸ਼ਾ

ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਮੈਟਰੋ ਨਕਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਥਮਬਰਟ ਮੈਟਰੋ ਰੂਟ ਅਤੇ ਇਬੋਇਟਬਰਟ ਮੀਟਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇੰਟੈਲੀਮਟ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨਾਂ ਇਬੋਇਟਲਬਰਟ ਮੈਟਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਇਸਟਾਨਬੁਲ (ਇਲੈਬੇਨਟੁਲ ਮੈਟਰੋ) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਸਵੀਐਲਐਕਸਐਲ ਤੋਂ ਇਸਟਾਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ [ਹੋਰ ...]