ਕਰਬੁਕ ਜ਼ੋਂਗੁਲਦਾਕ ਖੇਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ

ਜ਼ੋਂਗੁਲਦਾਕ ਕਰਬੁਕ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ
ਜ਼ੋਂਗੁਲਦਾਕ ਕਰਬੁਕ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਕਾਰਾਬੁਕ ਜ਼ੋਂਗੁਲਦਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ੋਂਗੁਲਦਾਕ ਕਰਬੁਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਰੇਲਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਟੀਸੀਡੀਡੀ ਖੇਤਰੀ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮਟੇਬਲ, ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਯਾਤਰਾ ਦੂਰੀ

ਕਰਬੁਕ ਜ਼ੋਂਗੁਲਦਾਕ ਰੇਲਵੇ 121 ਕਿਮੀ ਹੈ

ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਂ

ਕਰਬੁਕ ਤੋਂ ਜ਼ੋਂਗੁਲਦਾਕ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ 2,5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ.

ਰੂਟ

ਕਰਬੁਕ ਜ਼ੋਂਗੁਲਦਾਕ ਖੇਤਰੀ ਰੇਲ ਨਕਸ਼ੇ

ਕਰਬੁਕ ਜ਼ੋਂਗੁਲਦਾਕ ਖੇਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਲ ਸਟੇਸ਼ਨ
22626 22630 22632 22636
Karabük 07: 05 12: 50 16: 00 18: 10 Karabük
Bolkus 07: 19 13: 04 16: 14 18: 25 Bolkus
Balıkısık 07: 42 13: 28 16: 37 18: 49 Balıkısık
Kölemen 07: 47 13: 33 16: 42 18: 54 Kölemen
ਕੇ Yeşilyeni 07: 54 13: 40 16: 49 19: 01 ਕੇ Yeşilyeni
Cebeciler 07: 58 13: 44 16: 53 19: 05 Cebeciler
Ibrıcak 08: 02 13: 48 16: 57 19: 09 Ibrıcak
Çamlaraltı 08: 07 13: 53 17: 02 19: 14 Çamlaraltı
Kayadibi 08: 11 13: 58 17: 06 19: 18 Kayadibi
gokcebey 08: 26 14: 14 17: 21 19: 33 gokcebey
Üçburg 08: 30 14: 18 17: 25 19: 37 Üçburg
Bakacakkadı 08: 34 14: 22 17: 29 19: 41 Bakacakkadı
ਮਲਾਹ 08: 39 14: 27 17: 34 19: 46 ਮਲਾਹ
Ahatlı 08: 43 14: 31 17: 38 19: 50 Ahatlı
Çaycuma 08: 47 14: 39 17: 41 19: 54 Çaycuma
Akyamac 08: 53 14: 45 17: 47 20: 00 Akyamac
Kiremithane 08: 57 14: 49 17: 51 20: 04 Kiremithane
ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਕੋ 08: 59 14: 51 17: 53 20: 06 ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਕੋ
saltukova 09: 04 14: 55 17: 57 20: 10 saltukova
Derecikör 09: 09 15: 00 18: 02 20: 15 Derecikör
Gökçeler 09: 12 15: 03 18: 05 20: 18 Gökçeler
Sefercik 09: 15 15: 06 18: 08 20: 21 Sefercik
Filyos 09: 21 15: 11 18: 13 20: 26 Filyos
Türkali 09: 26 15: 16 18: 18 20: 31 Türkali
ਦੇ Göbün 09: 30 15: 20 18: 22 20: 35 ਦੇ Göbün
musli 09: 35 15: 25 18: 27 20: 40 musli
Kazköy 09: 38 15: 28 18: 30 20: 43 Kazköy
Işıkver 09: 41 15: 31 18: 33 20: 46 Işıkver
Çatalağzı 09: 47 15: 36 18: 43 20: 51 Çatalağzı
Kilimli 09: 52 15: 41 18: 48 20: 56 Kilimli
İnağz 09: 55 15: 44 18: 51 20: 59 İnağz
Jacke 09: 58 15: 47 18: 54 21: 02 Jacke
ਜ਼ੋਂਗੁਲਦਾਕ 10: 03 15: 52 18: 59 21: 07 ਜ਼ੋਂਗੁਲਦਾਕ

ਜ਼ੋਂਗੁਲਦਾਕ ਕਰਬੁਕ ਖੇਤਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ

ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਲ ਸਟੇਸ਼ਨ
22621 22625 22627 22633
ਜ਼ੋਂਗੁਲਦਾਕ 07: 30 11: 30 13: 25 18: 25 ਜ਼ੋਂਗੁਲਦਾਕ
Jacke 07: 36 11: 36 13: 31 18: 31 Jacke
İnağz 07: 40 11: 39 13: 34 18: 34 İnağz
Kilimli 07: 43 11: 42 13: 37 18: 37 Kilimli
Çatalağzı 07: 50 11: 48 13: 43 18: 48 Çatalağzı
Işıkver 07: 54 11: 52 13: 47 18: 52 Işıkver
Kazköy 07: 57 11: 55 13: 50 18: 55 Kazköy
musli 08: 00 11: 58 13: 53 18: 58 musli
ਦੇ Göbün 08: 05 12: 03 13: 58 19: 03 ਦੇ Göbün
Türkali 08: 09 12: 07 14: 02 19: 07 Türkali
Filyos 08: 15 12: 14 14: 08 19: 17 Filyos
Sefercik 08: 19 12: 18 14: 12 19: 21 Sefercik
Gökçeler 08: 23 12: 22 14: 16 19: 25 Gökçeler
Derecikör 08: 26 12: 25 14: 19 19: 28 Derecikör
saltukova 08: 32 12: 31 14: 25 19: 34 saltukova
ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਕੋ 08: 35 12: 34 x 19: 37 ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਕੋ
Kiremithane 08: 37 12: 36 14: 29 19: 39 Kiremithane
Akyamac 08: 41 12: 40 14: 33 19: 43 Akyamac
Çaycuma 08: 48 12: 47 14: 40 19: 53 Çaycuma
Ahatlı 08: 51 12: 50 14: 43 19: 56 Ahatlı
ਮਲਾਹ 08: 55 12: 54 14: 47 20: 00 ਮਲਾਹ
Bakacakkadı 09: 00 12: 59 14: 52 20: 05 Bakacakkadı
Üçburg 09: 04 13: 03 14: 56 20: 09 Üçburg
gokcebey 09: 09 13: 08 15: 01 20: 14 gokcebey
Kayadibi 09: 26 13: 24 15: 16 20: 30 Kayadibi
Çamlaraltı 09: 30 13: 28 15: 20 20: 34 Çamlaraltı
Ibrıcak 09: 35 13: 33 15: 25 20: 39 Ibrıcak
Cebeciler 09: 39 13: 37 15: 29 20: 43 Cebeciler
ਕੇ Yeşilyeni 09: 43 13: 41 15: 32 20: 47 ਕੇ Yeşilyeni
Kölemen 09: 49 13: 47 15: 38 20: 53 Kölemen
Balıkısık 09: 55 13: 52 15: 43 20: 58 Balıkısık
Bolkus 10: 19 14: 15 16: 06 21: 21 Bolkus
Karabük 10: 33 14: 28 16: 21 21: 35 Karabük
ਬੈਲਲਾਸਟਿੰਗ ਸੀਟ (ਕਿ.ਮੀ. 347 + 765) x 13: 15 x x ਬੈਲਲਾਸਟਿੰਗ ਸੀਟ (ਕਿ.ਮੀ. 347 + 765)
Pirinçlik x x 16: 11 x Pirinçlik

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ

  • ਸਿਰਫ਼ ਸੀਟ ਸੀਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ.
  • ਟੀਸੀਡੀਡੀ ਈ-ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਹਨ
  • ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
  • ਟੀਸੀਡੀਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸਏ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.
  • ਡੀਜ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
  • ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੋਜਨ / ਪੇਅ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਿਸਫ਼ਾਰ

  • ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲੀਓਸ ਐਂਟੀਕ ਸਿਟੀ, ਯੈਨਿਸ ਫੌਰੈਸਟ, ਸ਼ੈਕਰ ਕੈਨਿਯਨ ਅਤੇ ਗੋਕਸੇਬੇ ਹਰਕਾਈਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ.
  • ਸੇਫਰਾਂ ਦੀ ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰੈਨਬੋਲੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੁਰਕੀ ਕੌਫੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲਈ, ਕਰਬੁਕ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਰਤੋ.

ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਤੋਲੀਆ ਖੇਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ

ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ ਖੇਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ

ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਲਵੇ ਟੈਂਡਰ ਤਹਿ

ਜ਼ਾਰ 25
ਅਕਤੂਬਰ 01

ਖਰੀਦ ਖਰੀਦ ਨੋਟਿਸ: ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ

ਅਕਤੂਬਰ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ - 11: 00
ਵਿਵਸਥਾਪਕ: TCDD
444 8 233
ਅਕਤੂਬਰ 01
ਲੇਵੈਂਟ ਓਜ਼ਨ ਬਾਰੇ
ਹਰ ਸਾਲ, ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਖੇਤਰ ਵਧ ਟਰਕੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਆਗੂ. ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਚਮਕਾਇਆ. ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਉੱਚ-ਸਪੀਡ ਟਰੇਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਲਗੱਡੀ "ਘਰੇਲੂ ਟਰਾਮ, ਹਲਕੇ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸਬਵੇਅ ਵਾਹਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਮੇਜ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ.

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੋ

ਟਿੱਪਣੀ

ਇਹ ਸਾਈਟ ਸਪੈਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਕੀਮੈਟ ਵਰਤਦੀ ਹੈ. ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿੱਪਣੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.